• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2017

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală integratăși durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025

 

privind aprobarea asocierii  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale în vederea înființării Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală București Sector 2

 

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

 

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 158/26.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice-PIEE al Sectorului 2 al Municipiului București pentru perioada 2017-2023

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2

Revocată prin HCL S2 nr. 123/2019

privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 2 cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale în vederea înființării Grupului de Acțiune Locală Sector 2

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu – Creșă, str. Teiul Doamnei nr. 99, sector 2” 

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 26/2016 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 – restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, cu modificările şi completările ulterioare

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 146/13.04.2009 privind transmiterea unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul realizării de locuințe sociale

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 288/09.10.2003 privind atribuirea spaţiului situat în B-dul Basarabia nr.96, sector 2, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 123/2019HCL S2 nr. 152/2019HCL S2 nr. 177/2020, HCL S2 nr. 11/2020

privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale Sector 2

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 199/2016 privind aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor temporar disponibile aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia de soluționare a contestațiilor referitoare la modul de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei propunerilor de proiecte depuse conform Regulamentului cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit legii nr. 350/2005, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 204/2016, cu modificările şi completările ulterioare

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

pentru finanțarea programelor sportive ale Asociației ”Sport Club Juventus București” începând cu anul sportiv competițional 2017 - 2018

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 49/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen lung de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

pentru modificarea şi completarea HCL Sector 2 nr. 16/2017 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018, astfel cum a fost modificată prin HCL Sector 2 nr. 50/2017

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE