• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2017

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str.Țepeș Vodă nr. 66, 68, 72, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță a actelor administrativ fiscale

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 70/2016 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 150/2016

privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2017 – 2018

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 204/ 21.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, alocate pentru activităţi nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea terenului situat în str. Cernăuţi nr. 29A, Sector 2, în administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public de interes local cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 Bucureşti

pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

privind reglementarea situației juridice a unui complex agroalimentar de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

 

 

privind aprobarea schimbării denumirii unei unități de învățământ preuniversitar de stat care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2017 - 2018

 

privind acordarea avizului pentru includerea Grădiniţei Olga Gudynn International School, Sector 2, în Consorţiul Şcolar Olga Gudynn International School

 

 

privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, şos. Morarilor nr. 6, sector 2 din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în administrarea Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, cu destinaţia de sediu administrativ

 

 

privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, str. Olari nr. 15, fost 11-13, sector 2, compus din clădiri şi teren, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, cu destinaţia de sediu administrativ

privind aprobarea Metodologiei de acordare a inlesnirilor la plată a obligatiilor fiscale si bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 3/2020

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a criteriilor de încadrare a terenurilor de pe raza Sectorului 2 în categoria terenurilor neîngrijite și supraimpozitarea acestora

 

 

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de aprobare a Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

 

privind aprobarea propunerii Consiliului Local al Sectorului 2 referitoare la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 2

 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Sectorului 2 pe anul 2016 a deficitului secţiunii de dezvoltare și stabilirea excedentului bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2016

 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 233/2016

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE