• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2017

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str.Invalid Suligă nr.32B, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Magnoliei nr.89-91, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Orzari Nr.55, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

pentru modificarea Anexei 3 la  HCL Sector 2 nr. 174/13.11.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

Revocată prin HCL S2 nr. 324/2018

privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 2

Revocată prin HCL S2 nr. 85/2021

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 122/2019, HCL S2 nr. 337/2019

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2018

Revocată prin HCL S2 nr. 391/2018

privind aprobarea cofinanțării proiectului Cod apel: POCU/74/6/18, Cod proiect: 107007, Componenta 1 - Programul ȘCOALA PENTRU TOȚI, Axă prioritară - Educație și Competențe, denumire: FRIENDS - Facilitarea Revitalizării Integrate a Educației Necesare unei Dezvoltări Sustenabile.

 

 

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând „Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 336/2019HCL S2 nr.  98/2020, HCL S2 nr. 116/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 91/2012

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi pentru  obiectivul de investiţii  Lucrări de intervenţie la Grădiniţa nr. 256” aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 334/2019, HCL S2 nr. 112/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 129/2010

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.09.2017

privind transmiterea unui imobil din administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 316/2019

privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

privind aprobarea proiectului cultural ,,Colinde pentru suflet “ realizat de Centrul Cultural Mihai Eminescu în luna decembrie 2017

pentru modificarea unor acte administrative adoptate de Consiliul Local Sector 2 privind creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

 

privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 85/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Administrația Domeniului Public Sector 2 și Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru asocierea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti cu persoane juridice în vederea realizării unui proiect de interes public local – “Complex pentru managementul integrat al deşeurilor din Sectorul 2 Bucureşti”, din fonduri private, destinat reducerii cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare şi îndeplinirii obiectivelor anuale stabilite prin actele normative incidente

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE