• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2018

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea procedurii de închiriere a spațiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 214/2019, HCL S2 nr.  315/2019, HCL S2 nr. 82/2021

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 203/2018

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind  transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială si  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti 

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 60/2020, HCL S2 nr. 81/2021

Modifică/completează   HCL S2 nr. 84/2018

privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 16/2023

privind aprobarea şi implementarea proiectului ,,Green Floreasca” în incinta Şcolii Gimnaziale ,,Maria Rosetti”

privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 2/2019

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020 pentru obiectivul de investiţii consolidare  - reabilitare Liceul Teoretic Ady Endre

Modificată/completată prin HCL S2 nr.  329/2021, HCL S2 nr. 117/2022, HCL S2 nr. 380/2022

privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”Lucrări de intervenție pentru Liceul Teoretic Ady Endre”

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 89/2021, HCL S2 nr. 14/2022, HCL S2 nr. 270/2022

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 128/2010

privind stimularea plăților impozitelor și taxelor către bugetul local al Sectorului 2 cu cardul bancar prin intermediul platformelor de plăți (www.ghiseul.roși www.impozitelocale2.ro

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și aprobarea Organigramei, a  Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Sector 2, astfel cum a fost modificată prin  H.C.L. Sector 2  nr. 221/2017

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 197/2022

Modifică/completează HCL S2 nr. 10/2011

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul în suprafață de 277,23mp situat în incinta Pieței Obor, str. Ziduri Moși nr. 4, etaj 2, sector 2, București pentru desfășurarea activității Direcției Venituri Buget Local Sector 2

privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 191/2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 392/2018

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatia specială de salubrizare, pentru anul 2019, în Sectorul 2 al Municipiului București

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 24/2019

privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 62/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind prestarea serviciilor de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 10/2021

privind aprobarea achiziționării a 2 autospeciale  de stins incendii necesare pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 24/2019

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 396/2018

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2019

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 393/2019

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr.  193/2017

privind indexarea tarifelor la curăţenie căi publice şi aprobarea Actului adiţional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2

Poziţia 5 din anexă la Actul adiţional nr. 61/2018 Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 265/2021

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 4)

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sf. Ioan Botezătorul (situaţia nr. 1)

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE