• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 218

41 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 248/2018HCL S2 nr. 382/2018

Modifică/completează  HCL S2 nr. 4/2018HCL S2 nr. 89/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018;

           Analizând:

 • Referatul nr. 73031/06.07.2018 prezentat de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 74086/10.07.2018 prezentat de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 284/05.07.2018 depusă de Grădiniţa cu program normal şi program prelungit ,,Castelino Baby” şi înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 7771/05.07.2018:
 • Avizul Conform nr. 29448/15.12.2017 înregistrat la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 15091/15.12.2017 emis de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti prin care s-a avizat reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 pentru anul 2018 - 2019;
 • Dispoziţia nr. 1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018.

 

În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. IÎn cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, se face următoarea rectificare :

 

 • la poziţia nr. 27 - Grădiniţa cu Program Normal şi Program Prelungit ,,Castelino Baby” - adresa ,,str. Ion Rusu nr. 21, Sector 2”se va înlocui cu ,, Profesor Ion Ursu nr. 21, Sector 2”.

 

 

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 - 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018, rămân aplicabile.

 

Art. III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Relaţii Comunitare, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. IV Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE         PUȘCAȘU MARIAN                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.     215/2001, REPUBLICATĂ

                                                SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                             ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 218

Bucureşti, 20.07.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 218.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:309 Vizualizări
Descărcare: 41 times
Data creării: 27-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE