• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 239

10 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii       nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 20.07.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti;  

Analizând:

     - Raportul de specialitate nr.74476/10.07.2018 prezentat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;

     - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice şi Amenajarea Teritoriului , precum şi Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

     - Raportul de informare şi consultare a publicului nr.74477/10.07.2018 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Dragoș Vodă nr. 15,  Sector 2, semnat de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     - Avizul Arhitectului Șef nr. 34 CA 3/11 din 02.05.2018, emis de Arhitectul Şef al Sectorului 2 al municipiului Bucureşti în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Sectorului 2;

     - Dispoziţia nr.1543/17.07.2018 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind delegarea pentru perioada 18.07.2018 – 31.07.2018 a atribuţiilor specifice Secretarului Sectorului 2 doamnei Duinea Corina Iosefina, Director Executiv Direcţia Administraţie Publică Locală;

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările  ulterioare;

- Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi  Administraţiei Publice nr. 835/2014

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3 din 13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2” şi a componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism a Sectorului 2;

 În temeiul art. 45 alin. (2) lit.,,e” și art. 81 alin. (2) lit. ,,i”. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

      Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu –Str. Dragoș Vodă nr. 15, Sector 2, București – Imobil  de locuințe colective – S+P+2E+M(3Er),  în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

    Art.2  Se aprobă Raportul de informare şi consultare a publicului.

    Art.3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specificăși nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

    Art.4  Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

           Art.5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

       Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în  Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti       

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE        PUŞCAŞU MARIAN                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

                                                                                                                                                                     ELENA NIŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hotărârea nr.239

                 Bucureşti, 20.07.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 20.07.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a fost redactatăîn 2 (două) exemplare.

Denumire fișier: 239.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:92 Vizualizări
Descărcare: 10 times
Data creării: 27-07-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE