• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 249

53 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 299/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            Analizând:

            - Nota de fundamentare nr. 86850/08.08.2018, întocmită de către Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Adresa Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti Sector 2 înregistrată la Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 9445/07.08.2018;

-  Raportul de specialitate nr. 87567/14.08.2018, întocmit de către Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3930/28.08.2018;

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

           Având în vedere reglementările cuprinse în:

-   Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/06.02.2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatului unui consilier local;

  - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatului unui consilier local;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatului unui consilier local.

          

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu  art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea                   nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

           În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

HOTĂRĂŞTE

 

           Art. 1  Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, ce conţin un număr de 8 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art. 2  Cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 178/2017 astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr.142/2018 şi H.C.L Sector 2 nr. 224/2018, îşi încetează aplicabilitatea.

 

           Art. 3 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum şi directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.      

   

 

  

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    CONSTANTIN ANGELA                                                                                                         ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                            SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                        ELENA NIȚĂ

       

     Hotărârea nr. 249

     Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Denumire fișier: 249.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:303 Vizualizări
Descărcare: 53 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE