• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 250

47 Descărcări

Revocată prin  HCL S2 nr. 300/2019

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 352/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată ,întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 30.08.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre,privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile de învăţământ particular care funcţionează pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

           Analizând:

  • Nota de fundamentare 86852/08.08.2018 întocmită de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr.87562/14.08.2018 întocmit de Direcţia Relaţii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
  • Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinet Secretar sub nr. 3931/28.08.2018;
  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

            Având în vedere prevederile cuprinse în:

- Legea nr.84/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.75/2005, privind asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal, cu modificările şi completările ulterioare,;

- Art.96 alin (2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art.11 alin (1), alin.(4) lit.e).şi art.12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 4/2018 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 97/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 98/23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municicpiului Bucureşti;

          - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 104/22.08.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali;  

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 259/20.12.2017 privind validarea mandatelor de consilieri locali;      

         - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 80/26.04.2018 privind validarea mandatelor de consilieri locali.            

        În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea                 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

 

Art.1 Pe data prezentei, se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform Anexei 1 şi Anexei 2 ce cuprind 8 pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

           Art.2 Persoanele desemnate în anexă vor avea atribuţiile prevăzute la art.12 din O.U.G. nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.3 Cu aceeaşi dată, H.C.L. 2 nr.177/2017, modificatăşi completată prin H.C.L. nr.143/2018 îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art.4 Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcţia Generală pentru Adminstrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 şi Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, conform reţelei şcolare aprobate pentru anul şcolar 2018-2019, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

   CONSTANTIN ANGELA                                                                          ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                      SECRETAR,

                                                                                                                                                                   ELENA NIȚĂ

 

 

 Hotărârea nr. 250

 Bucureşti, 30.08.2018

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 30.08.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 250.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:281 Vizualizări
Descărcare: 47 times
Data creării: 06-09-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE