• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 320

41 Descărcări

Modifică/completează   HCL S2 nr. 89/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti;

              Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 104124/21.09.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Adresa nr. 102724/18.09.2018 emisă de Primăria Municipiului București – Direcția Patrimoniu;
 • Dispoziția nr. 2026/19.09.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Sectorului 2 al Municipiului București către Viceprimarul Sectorului 2 București;
 • Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

       Având vedere reglementările cuprinse în:

         - Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003 privind atribuirea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spaţiului situat în Bdul Basarabia nr. 84, sector 2, cu destinaţia ECONOMAT.

 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliţiei Comunitare Sector 2 şi pentru aprobarea Organigramei,  Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţiei Locale Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 în scopul realizării de activităţi cu caracter social.

          În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, care va avea următoarea formulare:

” Art.1 (1) Se  solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti modificarea Art. 1  din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti, în suprafaţă de 181,91mp, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti  cu destinaţia - sediu POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei, se elimină poziția nr. 4 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 32/2010 privind transmiterea unor imobile din administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în scopul realizării de activități cu caracter social, încetând astfel dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului din Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, București.”

 

Art. II.Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 își mențin aplicabilitatea.

 

Art. III. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE              PUŞCAŞU MARIAN                                                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1.                                                                                                                              215/2001, REPUBLICATĂ

                                                                                                                                                                       SECRETAR,

 

                                                                                                                                                                       ELENA NIȚĂ

 

                                                                                                                                

 

  Hotărârea nr. 320

Bucureşti, 27.09.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 320.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:299 Vizualizări
Descărcare: 41 times
Data creării: 02-10-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE