• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 390

479 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind indexarea tarifelor la curăţenie căi publice şi aprobarea Actului adiţional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 130987/29.11.2018 întocmită de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucuresti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;
 • Prevederile Cap.VI art.18 paragraful (4) din Contractul nr.1128/1999 privind achizitia serviciului de salubrizare în Sectorul 2, coroborat cu art. 4 din Actul adiţional nr. 1/2000 la Contractul nr.1128/1999.

 

În temeiul art.45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 (1) Se aprobă Actul adiţional nr. 61/2018 la Contractul nr. 1128/25.10.1999 privind asigurarea serviciului de salubrizare a Sectorului 2, conform anexei ce conţine 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                      (2) Se aprobă indexarea tarifelor la curăţenie căi publice conform Actului adiţional menţionat la alin. (1).

 

Art. 2 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

           Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.         

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 390

Bucureşti, 04.12.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 390.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:551 Vizualizări
Descărcare: 479 times
Data creării: 07-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE