• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 393

75 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 04.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării a 2 autospeciale  de stins incendii necesare pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           Analizând:

 • Expunerea de motive nr. 130792/28.11.2018 întocmită de Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 132218/03.12.2018 prezentat de Direcţia Juridică, Legislaţie şi Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul nr. 130894/29.11.2018 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 131383/29.11.2018 prezentat de Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 130899/29.11.2018 prezentat de Serviciul Management Situaţii de Urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Nota de fundamentare nr. 879521/20.11.2018 transmisă de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, prin adresa nr. 879521/20.11.2018;
 • Avizul Comisiei Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

           În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

   Art.1 (1) Se aprobă achiziționarea a 2 autospeciale de stins incendii cu apăși spumă (9 tone) și cuprinderea în bugetul local al Consiliului Local Sector 2 și în lista de investiții la capitolul 61.02 ,,Ordine publicăși siguranță națională” subcapitol 61.02.05 ,,Protecție civilăşi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)” pe anul 2019.

     (2) Suma necesară achiziționării acestora va fi fundamentată de către Serviciul Management Situații de Urgență din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi aprobată de ordonatorul principal de credite, în baza consultărilor cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov. Autospecialele vor fi transmise în folosință gratuită pentru o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dealul Spirii” București-Ilfov, în baza unui contract de comodat încheiat între părți.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică, Direcţia Servicii Publice şi Serviciul Management Situații de Urgență vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 393

Bucureşti, 04.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 04.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Denumire fișier: 393.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:418 Vizualizări
Descărcare: 75 times
Data creării: 07-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE