• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 396 din 2018

446 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 191/2019

Modifică/completează  HCL S2 nr. 392/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind prorogarea unui termen și stabilirea de măsuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară;

Analizând:

- Raportul  nr. 134903/10.12.2018 întocmit de reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului Sectorului 2, nominalizați în  Comisia de analiză, verificare și formulare propuneri raportat la prevederile Hotărârile Consiliului Local Sector 2 nr. 325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului Public de salubrizare a sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a Municipiului București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Amendamentul Executivului Sectorului 2 nr. 5537/11.12.2018, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței extraordinare din 12.12.2018;

          - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

       - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

-   Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 - Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 392/2018 – privind aprobarea Regulamentului de încasare și administrare a taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

      Art.1 Se aprobă prorogarea termenului prevăzut la pct. 1) din Regulamentul privind colectarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 392/04.12.2018, pânăla data de 01.03.2019.

 

Art.2 Cu caracter tranzitoriu, pentru lunile ianuarie și februarie 2019, operatorul de salubrizare va include contribuția pentru economia circularăîn condițiile Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, în cuantum de 0,81 lei/persoană/lună, iar pentru persoanele juridice, pentru lunile ianuarie-iunie de 30 lei/tonă/ 10 lei/ mc, la stabilirea contravalorii prestațiilor în beneficul utilizatorilor serviciilor de salubrizare.

 

 Art.3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

      Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 396

Bucureşti, 13.12.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 396.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:4317 Vizualizări
Descărcare: 446 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE