• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 397

45 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat pentru spațiul în suprafață de 277,23mp situat în incinta Pieței Obor, str. Ziduri Moși nr. 4, etaj 2, sector 2, București pentru desfășurarea activității Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Analizând:

    - Referatul nr. 232230/05.12.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

    - Raportul de specialitate nr. 1546/10.12.2018 întocmit de Administrația Piețelor Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

    - Raportul de specialitate nr. 134903/10.12.2018 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

    - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

    - Procesul verbal nr. 233957 încheiat la ședința de negociere din data de 07.12.2018

    - Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

 În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobăîncheierea unui contract de comodat pentru spațiul situat în incinta Pieței Obor, București, str. Ziduri Moși nr. 4, etaj 2, Sector 2, în suprafață de 277,23 m.p. pentru desfășurarea activității Direcției Venituri Buget Local Sector 2, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Se împuternicește directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 să semneze contractul de comodat.

 

     Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                         

 

 

  Hotărârea nr. 397

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 8 pagini, inclusive anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 397.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:447 Vizualizări
Descărcare: 45 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE