• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 400

106 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată ,întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

            Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind stimularea plăților impozitelor și taxelor către bugetul local al Sectorului 2 cu cardul bancar prin intermediul platformelor de plăți (www.ghiseul.roși www.impozitelocale2.ro

           Analizând:

            - Raportul de specialitate nr. 131391/29.11.2018 întocmit de Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Raportul de specialitate nr. 130973/29.11.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

- Raportul de specialitate nr. 135666/12.12.2018 întocmit de Administraţia Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

            -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar , precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

            - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

            Având în vedere prevederile cuprinse în:

            - Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.15/2011 privind înregistrarea Sector 2 în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea                 nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

      Art.1 Se aprobă acordarea unei gratuități persoanelor fizice sau juridice care în cursul anului 2019 efectuează plăți cu cardul prin intermediul platformelor puse la dispoziției (www.ghiseul.roși www.impozitelocale2.ro) de minim 200 lei. Gratuitatea va consta în remiterea în format electronic, ulterior plății, a unui voucher valabil în anul 2019 și care poate fi utilizat o singură dată pentru accesul gratuit la obiectivul Roata mare (Ferris wheel) din Parcul Tei.

 

           Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Directorul Executiv al Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2 şi Directorul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se  publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                              ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

  1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                     SECRETAR,

                                                                                                                                                                   ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 400

Bucureşti, 13.12.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 400.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:556 Vizualizări
Descărcare: 106 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE