• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 403

56 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 2/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”

Analizând :

 • Nota de fundamentare nr. 135687/12.12.2018 prezentată de Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciul public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 135885/13.12.2018 întocmit de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţia cu Societatea Civilă, avizul Comisiei de Buget – Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1.534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţăşi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 793/2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea implementării proiectului educaţional "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2", prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie – 21 decembrie 2019;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 323/2018 privind aprobarea şi implementarea programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2)  lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

 

H O T ĂR ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă asigurarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente implementării programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”, în sumă de 3.363.072 lei, conform anexelor nr.1-4, ce conţin un număr de 24 de pagini şi fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

 

                                                                    

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

 1. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                        SECRETAR,

  

                                                                                                                                                                      ELENA NIȚĂ

    

 

 Hotărârea nr. 403

 Bucureşti, 13.12.2018

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 27 pagini, incusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Denumire fișier: 403.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:431 Vizualizări
Descărcare: 56 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE