• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 405

75 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

           Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 135984/12.12.2018 prezentat de Serviciul Management Situaţii de Urgenţă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporat de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

          Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analizăşi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analizăşi acoperire a riscurilor.

 

În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 8 şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. 1 Se aprobă Planul de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, potrivit anexei ce cuprinde un număr de 236 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 117/2014 privind aprobarea Planului de analizăşi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3  Autoritatea Executivă a Sectorului 2 şi Serviciul Management Situaţii de Urgenţă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

            (2) Anexa se comunică instituţiilor interesate, se publică pe site-ul www.ps2.roşi poate fi consultată la sediul Primăriei Sector 2.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 405

Bucureşti, 13.12.2018

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 238 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 405.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:398 Vizualizări
Descărcare: 75 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE