• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărâre 406 din 2018

115 Descărcări

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 60/2020HCL S2 nr. 81/2021

Modifică/completează   HCL S2 nr. 84/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 13.12.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 84/2018 privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Analizând:

         - Expunerea de motive a consilierilor locali UNPR, prin reprezentant Jean Costache, consilier local;

        - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;           

        - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti,

         - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 60/2017 pentru încetarea aplicabilității H.C.L. Sector 2 nr. 52/31.05.2012 privind transmiterea terenului, proprietate publică a statului român, situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2,  din administrarea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2;

        În temeiul art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. j) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1. Articolul 1 (1) din H.C.L. nr. 84/2018 privind transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, se modificăși se completează după cum urmează :

”Articolul 1(1). Se aprobă transmiterea corpului C8 din imobilul situat în București, Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestuia, conform anexelor nr. 1-3.5, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, instituţie de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în scopul desfăşurării de activităţi culturale, de tineret şi sport și alte activități în beneficiul comunității.”

 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/2018 privind  transmiterea unor părţi din imobilul situat în Şos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 şi terenul aferent acestora,  din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socialăși  Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, rămân aplicabile.

 

           Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.    

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 406

Bucureşti, 13.12.2018

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa extraordinară din data de 13.12.2018 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 406.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:783 Vizualizări
Descărcare: 115 times
Data creării: 20-12-2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE