• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2018

Afișare:
Sortează după:

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 3)

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika (situaţia nr. 3)

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfinţii Voievozi - Gherghiceanu (situaţia nr. 1)

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentruproiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  Ion I. C. Brătianu”

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 202/2019, HCL S2 nr. 117/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 144/2017

privind aprobarea proiectului Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 243/2020 şi HCL S2 nr. 9/2020

privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64,,Ferdinand I”>>

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 310/2018HCL S2 nr. 31/2020, HCL S2 nr. 141/2021

privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 203/2019, HCL S2 nr. 118/2021

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Societatea Română pentru Drepturile Omului, în vederea realizării proiectului ,,Alege să fii liber!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 2018

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Comitetul de Binefacere Icoana, în vederea realizării proiectului ,,Ne cunoaştem valoarea şi valorile”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul EDUCAŢIE – 2018

privind aprobarea, cofinanțarea și implementarea proiectului «Alege libertatea, spune NU corupției»

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 62/2015 privind aprobarea transmiterii unui teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, din administrarea Administraţiei Pieţelor Sector 2 în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2,  prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului situat în Şos.Ştefan cel Mare nr. 19B şi nr. 19C, Sector 2, Bucureşti

privind solicitarea emiterii avizului conform al Ministerului Educației Naționale  pentru schimbarea destinației terenului în suprafaţă de 145,75 mp. aflat în incinta imobilului   situat în str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, aflat în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind accesul și modul de utilizare a curților și terenurilor de sport în aer liber aflate în folosinţa unităților de învățământ preuniversitar de stat și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Revocată prin HCL S2 nr. 169/2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/04.09.2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 134/02.10.2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 5/06.02.2018

Revocată prin  HCL S2 nr. 123/2019

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/2017 privind aprobarea componenţei Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr.181/2018

Revocată prin  HCL S2 nr. 122/2019

privind metodologia de acordare a meselor  de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 - 2019

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 87/2021, HCL S2 nr. 308/2018

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Revocată prin  HCL S2 nr. 300/2019

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 352/2018

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Revocată prin  HCL S2 nr. 299/2019

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 4/2018 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2018 – 2019, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L Sector 2 nr. 89/2018 şi prin H.C.L Sector 2 nr. 218/2018

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 382/2018

Modifică/completează  HCL S2 nr. 4/2018HCL S2 nr. 89/2018HCL S2 nr. 218/2018

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE