• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2018

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intr. Chefalului nr. 8 (fostă Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, fostă Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4) Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cpt. Valer Dumitrescu nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014

Modifică/completează HCL S2 nr. 3/2014

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 288/30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, Bucureşti

Revocă HCL S2 nr. 288/2018

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 110/26.04.2018privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti

Revocă  HCL S2 nr. 110/2018

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 48/20.03.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, Bucureşti

Revocă  HCL S2 nr. 48/2018

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 285/30.08.2018privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48 A, Sector 2, Bucureşti

Revocă  HCL S2 nr. 285/2018

privind stabilirea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora

 

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru _________________, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 2

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu, doamnei ________________

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la înscrierea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a imobilului - teren situat în str. Corӑbeascӑ (fostӑ parcela nr.31) nr.16 Sector 2 Bucuresti şi cu privire la transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2,

privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinaţia de  spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului educaţional - semiinternat - de către Şcoala Gimnazială nr. 24

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/2010 privind aprobarea preluării imobilului situat în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, cu destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 157/2010

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Modifică/completează HCL S2 nr. 250/2018

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care  va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 5)

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14 /2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România

Modifică/completează HCL S2 nr. 14/2009

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE