• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2018

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Maior Vasile Băcilă nr. 92-96, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intr. Chefalului nr. 8 (fostă Str. Barbu Văcărescu nr. 164A, fostă Str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4) Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cpt. Valer Dumitrescu nr. 55A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31A, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind modificarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 3/2014

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 288/30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Icoanei nr. 111, Sector 2, Bucureşti

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 110/26.04.2018privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Stroescu Vasile Vasilievici  nr. 7-9, Sector 2, Bucureşti

 

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 48/20.03.2018 privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Fibrei nr. 18-24, Sector 2, Bucureşti

pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 285/30.08.2018privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Emancipării nr. 48 A, Sector 2, Bucureşti

privind stabilirea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanelor vârstnice şi aprobarea contribuţiei acestora

 

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru _________________, cu domiciliul în Bucureşti, Sector 2

privind acordarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de necesitate cauzată de incendiu, doamnei ________________

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la înscrierea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a imobilului - teren situat în str. Corӑbeascӑ (fostӑ parcela nr.31) nr.16 Sector 2 Bucuresti şi cu privire la transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Direcţia Generalӑ pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2,

privind administrarea de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilului situat în Str. Fierari nr. 5, Sector 2, cu destinaţia de  spaţiu pentru activităţi specifice desfăşurării actului educaţional - semiinternat - de către Şcoala Gimnazială nr. 24

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 157/2010 privind aprobarea preluării imobilului situat în b-dul Basarabia nr. 50, Sector 2, cu destinaţia de unitate de învăţământ preuniversitar de stat – grădiniţă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 250/30.08.2018 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de statşi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care  va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2018 - 2019

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 5)

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 14 /2009 privind participarea Sectorului 2 ca membru al Asociației Municipiilor din România

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE