• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2018

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2018 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia nr. 4)              

privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorul 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Revocată prin HCL S2 nr. 10/2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și ale Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, rectificată, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 195/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 90/2018

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 331/2018HCL S2 nr. 26/2019HCL S2 nr. 136/2019HCL S2 nr. 364/2019,  HCL S2 nr. 2/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 174/2017, HCL S2 nr. 90/2018

Revocă  HCL S2 nr. 195/2017

privind aprobarea şi implementarea programului educaţional ,,ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice pentru închirierea spaţiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 106/2020

Modifică/completează HCL S2 nr. 217/2018

pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni

pentru  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 89/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 4/16.01.2003, respectiv schimbarea destinaţiei imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 84, sector 2, Bucureşti

Modifică/completează   HCL S2 nr. 89/2017

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

pentru aprobarea Proiectului ,,BUCUREŞTIUL INTERBELIC”

privind sistematizarea, reabilitarea şi întreţinerea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

Revocată prin HCL S2 nr. 66/2019

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului

privind organizarea de piețe tradiționale, volante si târguri pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Revocă HCL S2 nr. 90/2011

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 94/2018 privind majorarea cu 400% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din Str. Barbu Văcărescu nr. 241-273, Sector 2, Bucureşti

Modifică/completează   HCL S2 nr. 94/2018

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2019, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din B-dul Pache Protopopescu nr.94,douăcorpuri de clădire,Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Venituri Buget Local Sector 2

Revocată prin HCL S2 nr. 137/2019

Revocă  HCL S2 nr. 87/2015

pentru aprobarea procedurilor și a criteriilor pentru organizarea concursului în vederea ocupării funcției de director general al Administrației Domeniului Public Sector 2

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64  „Ferdinand I”>>

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 31/2020, HCL S2 nr. 141/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 262/2018 

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar  2018 - 2019 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 53/2019

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 251/2018 privind metodologia de acordare a meselor  de care beneficiază copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în învățământul special preuniversitar de stat începând cu anul şcolar 2018 - 2019

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 87/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 251/2018

 

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE