• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

privind aprobarea actului adiţional nr.01 la Protocolul din 20.06.2018 încheiat în baza H.C.L. Sector 2 nr.79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociaţii neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/ administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar – urban ( bazin de înot) , modificatăşi completată prin HCL Sector 2 nr. 137/2018

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 247/2022

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ”Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 146/2020

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuinţe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2020

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 391/2018

privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unor situații de dificultate

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici şi a devizului general pentru lucrări de desfiinţare a unor corpuri de clădire edificate pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti aflate în incinta unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual între operatorul economic Societatea TURBOMECANICA S.A, Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” şi Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru transmiterea imobilului situat în Bd. Basarabia nr. 170-176 în administrarea Consiliului Local Sector 2 şi împuternicirea Consiliului Local Sector 2, prin Direcţia Generală pentru Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2, pentru încheierea unui Protocol de asociere cu Asociaţia de Ajutor Social ,,Marathon” în vederea realizării de activităţi cu caracter social, de interes local

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.90/1999 cu privire la imobilul situat în Bucureşti, Str. Oituz nr.9, Sector 2, astfel cum a fost modificatăşi completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 275/2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 90/1999, HCL S2 nr. 275/2019

privind aprobarea şi implementarea proiectului ,,ŞCOALA SOCIALĂ SPORTIVĂ”

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul Administrației Piețelor Sector 2

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local  din Sectorul 2 al Municipiului București: Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri Pasaj Pietonal Obor-4buc”

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr.39, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Intrarea Grânarului nr.5, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Tibiscum nr. 21, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Aleea Romula nr.62, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Opanez nr.17B-F, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Şoseaua Andronache nr.222, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Fostă Strada Fabrica de Glucoză nr.7 ( NC 238719), ACTUAL BD. DIMITRIE POMPEIU NR.2E conform extras de carte funciară 238719 NR. Cerere 70661 din 30.10.2019, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Tunari nr.15-17, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Triteni nr. 10, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE