• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 144 din 2019

186 Descărcări

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 340/2019

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 124/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.05.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”;   

Analizând:

        -  Raportul de specialitate nr. 10577/15.05.2019 prezentat de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        -  Raportul de specialitate nr. 68373/16.05.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

       - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Comerţ, Investiţii, Servicii Publice, Privatizare şi Protecția Consumatorului precum şi avizul Comisiei pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei şi Inovaţie din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

        -  Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

        -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Ordonanţa Guvernului României nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Ordonanţa Guvernului României nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  Hotărârea Guvernului României nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

        -  Hotărârea Guvernului României nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piațăși de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

        -  Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2019;      

 În temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. r) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

  

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.(1) Se aprobă metodologia de emitere a “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561-restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive , pe raza sectorului 2 al Municipiului București”, conform anexei nr. 1.

           (2) Se aprobă modelul “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN”, conform anexei nr. 2 și al formularelor, potrivit anexelor nr. 3-7.

            (3) Anexele nr. 1-7 conțin un număr de 14 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.Încasarea taxelor provenite din eliberarea ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”, se face de către Direcția Venituri Buget Local Sector 2.

 

Art.3.Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.4. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local  al Sectorului 2 nr. 72/2018, își încetează aplicabilitatea.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA

 ADRIAN ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA

                           NR. 215/2001, REPUBLICATĂ

                                         SECRETAR,

 ELENA NIŢĂ

 

 

 

 

 

 Hotărârea nr. 144

 Bucureşti, 17.05.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conţine un număr de 17 pagini, inclusiv anexele, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 17.05.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 144.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:829 Vizualizări
Descărcare: 186 times
Data creării: 23-05-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE