• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 190

146 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 111/2015

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L Sector 2 nr.111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Analizând:

         - Raportul de specialitate  nr. 88249/21.06.2019 întocmit de Direcţia Servicii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

         - Dispozitia Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de catre d-na Nita Elena a functiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucuresti;

Având în vedere reglementările:

         - Art. 6  alin. (1) lit. h) şi art. 12 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         - Art. III şi art. IV din Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 101/2006 şi care se aplicăîn continuare ca dispoziţii proprii ale actului modificator;

         - Art. 8 alin (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare;

         - Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

         - H.C.G.M.B. nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare şi funcţionare pe termen mediu şi lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul Bucureşti;

         - H.C.L. Sector 2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti în forma revizuită, a modalităţii de gestiune şi a documentaţiei-cadru de delegare a serviciului de salubrizare;

În temeiul art. 45 alin.(1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                     

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 111/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform anexei ce conţine  un număr de 4 pagini şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi Poliţia Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

                        

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

                                                   

 

  Hotărârea nr. 190

Bucureşti, 26.06.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumire fișier: 190.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:390 Vizualizări
Descărcare: 146 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE