• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 191

49 Descărcări

Modifică/completează   HCL S2 nr. 396/2018

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 26.06.2019;

 Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/13.12.2018 privind prorogarea  unui termen și stabilirea de masuri tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară;

Analizând:

- Raportul nr. 89036/24.06.2019 întocmit de Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;

- Art. IV din Legea nr. 99/2014 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006;

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Hotărârea Consiliului Local sector 2 nr.325/2018 privind aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prin implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București;

În temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/ 2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006,

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

            Art. I (1) Se aprobă modificarea și completarea Articolului 2, teza referitoare la persoanele juridice, din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 396/2018 privind prorogarea unui termen și stabilirea de masurii tranzitorii aferente contribuției pentru economia circulară, care va avea următoarea formulare:

Art. 2. Cu caracter tranzitoriu, pentru lunile ianuarie și februarie 2019, operatorul de salubrizare va includere contribuția pentru economia circularăîn condițiile Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei deurgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, în cuantum de 0,81 lei/persoană/lună, iar  pentru persoanele juridice, începând cu luna ianuarie și până la instituirea taxei de habitat pentru agenți economici și persoane non casnice, de 30 lei/tonă/ 10 lei/ mc, la stabilirea contravalorii prestațiilor în beneficul utilizatorilor serviciilor de salubrizare.

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 393/2018 rămân aplicabile.

 

 Art. II Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti şi Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

      Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.                         

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ADRIAN ALEXANDRU

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR

ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

  Hotărârea nr. 191

Bucureşti, 26.06.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 26.06.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.           

Denumire fișier: 191.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:539 Vizualizări
Descărcare: 49 times
Data creării: 08-07-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE