• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 305 din 2019

94 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.09.2019;

          Luând în considerare proiectul de hotărâreprivind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea  contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008,

           Analizând:

             -  Raportul de specialitate nr. 4178/25.09.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local  al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • Raportul de specialitate 140336/25.09.2019 prezentat de Direcţia Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

       -  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. 2 lit h) și alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;   

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1.  Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti acordul și împuternicirea Consiliului Local Sector 2, să hotărască cu privire la modificarea contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008, având ca obiect terenul în suprafață de 2349 mp, situat în București (Parcul Național), B-dul Basarabia nr. 23, aferent activului Restaurant Riviera, prin înlocuirea concesionarului PROMEC S.A., cu actualul deținător al construcției, respectiv societatea comercială S.C.”Restaurant Riviera” S.R.L., rezultatăîn urma procedurii de divizare a societății PROMEC S.A..

 

Art.2. Primarul Sectorului 2, Directorul General al Administrațíei Domeniului Public Sector 2 și Directorul Direcției Venituri Buget Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

   

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

BUGHIU IOLANDA LUMINIŢA                                                                                      ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hotărârea nr. 305

Bucureşti, 27.09.2019     

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Denumire fișier: 305.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:598 Vizualizări
Descărcare: 94 times
Data creării: 03-10-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE