• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 358 din 2019

95 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.11.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din Sectorul 2;

Analizând:

 • Raportul de specialitate nr. 174312/ 25.11.2019 prezentat de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Raportul de specialitate nr. 175040/27.11.2019 prezentat de Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Protocolul – cadru nr. 70446/2017 încheiat între Consiliul Local Sector 2 şi reprezentanţii Patriarhiei Române, Arhiepiscopiei Bucureştilor şi Protoieriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Cererea nr. 31344/06.03.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Botezătorul a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: refacere tencuieli în vederea restaurării picturii;
 • Adresa nr.140305/25.09.2019/24.06.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Botezătorul a transmis situația nr. 1;
 • Cererea nr.47890/05.04.2019 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: înlocuire tâmplărie la capelăși sediul administrativ și reparații; amenajări interioare și exterioare, placare pardoseli cu granit la capelă, alei și amenajare peisagistică;
 • Adresele nr.152825 și 152827/17.10.2019 prin care Parohia Teiul Doamnei Ghika a transmis situația nr.2 din contractul nr.1/01.03.2019 și situația nr.1 din contractul nr.2/02.04.2019;
 • Cererea nr.83614/12.06.2019 prin care Mănăstirea Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: reparații și amenajări chilii, stăreție și anexe gospodărești;
 • Adresa nr.167726/12.11.2019 prin care Mănăstirea Plumbuita a transmis situația nr.4;
 • Cererea nr.52082/12.04.2019 prin care Parohia Sf. Antonie Colentina a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: înlocuire ferestre, instalații termice, montare centrală termicăși calorifere
 • Adresa nr.152823/17.10.2019 prin care Parohia Sf. Antonie Colentina a transmis situația nr.2;
 • Cererea nr.29819/04.03.2019 prin care Parohia Iancu Vechi Mătăsari a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: realizare catapeteasmă
 • Adresa nr.157104/24.10.2019 prin care Parohia Iancu Vechi Mătăsari a transmis situația nr.1;
 • Cererea nr.168175/13.11.2019 prin care Parohia Sf. Treime Tei a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: hidroizolație de drenare a apei din fundația bisericii prin realizarea drenurilor și hidroizolației în interiorul și exteriorul bisericii și preluarea apelor pluviale
 • Adresa nr.169781/15.11.2019 prin care Parohia Sf.  Treime Tei a transmis situația nr.1;
 • Cererea nr.60853/03.05.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Moși a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: restaurare și conservare pictură
 • Adresa nr.161115/31.10.2019 prin care Parohia Sf. Ioan Moși a transmis situația nr.1 din contractul nr.3/08.04.2019;
 • Cererea nr.48626/08.04.2019 prin care Parohia Hagiu a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările de pictură bisericească
 • Adresa nr.173608/25.11.2019 prin care Parohia Hagiu transmis situația nr.1
 • Cererea nr.47878/05.04.2019 prin care Parohia Parc Plumbuita a solicitat acordarea sprijinului financiar, pe anul 2019, pentru lucrările: placare cu marmură a soclului la biserica parohială.
 • Adresa nr.153176/17.10.2019 prin care Parohia Parc Plumbuita transmis situația nr.2 .
 • Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Minorităţi, Probleme de Tineret şi Relaţii cu Societatea Civilă,precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

     -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

            Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/2017 pentru aprobarea Protocolului – cadru privind încheierea unui parteneriat cu Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte instituţii de cult.

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. t) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

         Art. 1 (1) Se aprobă acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din Sectorul 2, conform anexei ce conţine 1 paginăşi face parte integrantă din prezenta hotărâre

                    (2) Sumele menţionate la art. 1 alin. (1) va fi alocată din bugetul general al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti pe anul 2019, Cap. 59.12 „Susţinerea cultelor”.

 

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, Direcţia Economicăşi Direcţia Servicii Publice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 358

                Bucureşti, 28.11.2019

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..     

Denumire fișier: 358.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:622 Vizualizări
Descărcare: 95 times
Data creării: 06-12-2019

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE