• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 359 din 2019

31 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni;

            Analizând:

-  Raportul de specialitate nr. 183787/13.12.2019 prezentat de Direcţia Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Avizul Comisiei Juridice, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului şi Relaţii Internaţionale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Amendamentul executivului  înregistrat sub nr..5344/17.12.2019;

            - Propunerea domnului Popescu Dan Cristian, pentru ca domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian să fie desemnat preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni, astfel cum a fost consemnat în procesul- verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 19.12.2019;

    -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

 

             Având în vedere reglementările cuprinse în art. 123 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

În temeiul art. 123 alin. (1), art.139 alin.(1) şi art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

          Art. 1 Se alege domnul consilier local ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv: ianuarie, februarie şi martie 2020.

 

                        Art. 2 Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

 

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hotărârea nr. 359

                Bucureşti, 19.12.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 359.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:316 Vizualizări
Descărcare: 31 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE