• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 360 din 2019

42 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului “ECO DRIVE” în Sectorul 2 al Municipiului București;

             Analizând:

       -  Referatul de aprobare prezentat de domnul Dan Cristian Popescu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

        -  Raportul de specialitate nr. 173195/22.11.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

         - Raportul de specialitate nr. 171782/22.11.2019 întocmit de Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

            - Avizul Comisiei pentru probleme de Ecologie, Protecţia mediului, Protejarea zonelor verzi şi Salubritate, avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

    -  Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niţă a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

             Având în vedere reglementările cuprinse în:

            -  Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.

 

 

În temeiul art.139 alin. (1) şi art. 166 alin. (2) lit. o) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.1 Începând cu anul 2020, la nivelul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor subordonate Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, reînnoirea parcului auto destinat transportului de persoane se va face doar prin achiziţia de autoturisme noi, nepoluante, respectiv autoturisme hibrid, electric hibrid și pur electric.

 

Art.2.Începând cu anul 2024, la nivelul Primăriei Sectorului 2 și al instituțiilor subordonate Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București, reînnoirea parcului auto destinat transportului de persoane se va face doar prin achiziţia de autoturisme noi, pur electric.

 

Art.3.În zonele aferente sediului administrativ al Primăriei Sectorului 2 București și al celorlalte instituții publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 al Municipiului București vor fi amenajate spații speciale în vederea achiziționării și instalării stațiilor de alimentare a mașinilor electrice.

 

Art.4.Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și celelalte instituții de interes public local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Art.5.Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

    
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LĂZĂROIU IOANA GELA

 
 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 ÎN TEMEIUL ART.243, alin.1, LIT. „a”

   DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

SECRETAR,

 ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

               Hotărârea nr. 360

                Bucureşti, 19.12.2019

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare..

Denumire fișier: 360.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:381 Vizualizări
Descărcare: 42 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE