• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 366 din 2019

60 Descărcări

Modifică/completează  HCL S2 nr. 6/2012

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 19.12.2019;

           Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2012 privind aprobarea includerea în Programl local multianual pentru  creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

           Analizând:

            -  Raportul de Specialitate nr. 182824/12.12.2019 întocmit de Direcţia Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

            - Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 Bucureşti;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

          -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

      - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 6/20.01.2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

            - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 108/26.11.2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetic a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

 

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2)lit. s) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

           

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

 

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art.I.Începând cu data prezentei, în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, sintagma ”Str. Popa Nicolae nr. 6, Bloc 23, Sc. 1” se înlocuiește cu sintagma ”Str. Popa Nicolae nr. 6, Bloc 23, Sc. 1 și Sc. 2”.

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 6/2012 privind includerea în Programul local multianual pentru creșterea performanței energetice a unor blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, rămân aplicabile.

 

           Art.III Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti și Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

          Art.IV.Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

    LĂZĂROIU IOANA GELA                                                                                           ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                        

                                                SECRETAR,

                                               ELENA NIȚĂ

 

Hotărârea nr. 366

Bucureşti,  19.12.2019

 

 

 

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 19.12.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Denumire fișier: 366.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:458 Vizualizări
Descărcare: 60 times
Data creării: 06-01-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE