• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Căluşei nr.27- corpul dinspre stradă, Sector 2, Bucureşti

privind solicitarea acorduluiConsiliului General al Municipiului Bucureşti și împuternicirea Consiliului Local al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru încheierea unui  Protocol de colaborare cu SC SUPERCOM SA în vederea realizării unui proiect de interes public local în domeniul gestionării și asigurării trasabilității deșeurilor municipale

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 232/2019 privind aprobarea proiectului Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa nr. 233”, precum şi asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului

Modifică/completează   HCL S2 nr. 232/2019

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi unor obiective de investiţii din cadrul Programului de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe  din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 187/2009

privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/2019 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019 – 2020

Modifică/completează   HCL S2 nr. 5/2019

privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti incepând cu anul şcolar 2019 - 2020

pentru alegerea preşedintelui de şedinţăpe o perioadă de 3 luni

privind instituirea unor măsuri de asigurare a ordinii și liniștii publice în  parcurile, locurile  de joacăși de recreere din Sectorul 2 al Municipiului București

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. 258/2021 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Parcări supraetajate - 5 locații din Sectorul 2 al Municipiului București”

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 98.082,31 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv Sport Promotion în vederea realizării proiectului ”Mega Mall StreetBall 2019”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 99.900 leide la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Clubul Sportiv de Arte Marțiale Olimpicîn vederea realizării proiectului ”Inițiere în volei prin jocuri de mișcare pentru elevii din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SPORT - 2019

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 89.163 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Social Investment Groupîn vederea realizării proiectului ”Green IT”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 50.422,57 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația Roșu Aprinsîn vederea realizării proiectului ”Importanța colectării deșeurilor vegetale din Sectorul 2”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul MEDIU - 2019

privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile în sumă de 86.765,4 lei de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru Asociația pentru Educație și Sănătate MENS SANAîn vederea realizării proiectului ”Ai grijă de tine!”, declarat admis spre finanțare în urma selecției publice de proiecte derulate în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul SOCIAL - 2019

privind declararea zilei de 1 octombrie ca fiind “Ziua Sectorului 2”

pentru aprobarea unor tarife privind activitati specifice ale serviciului de salubrizare în Sectorul 2

Art. 1 abrogatncetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 181/2021

Art. 4 abrogat/încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 390/2022

Art. 2, art. 3 abrogat/încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 389/2022

privind aprobarea proiectului cultural ”PRO MEMORIA 89 – CREDINȚĂ, CURAJ, EROISM”

 

pentru aprobarea înfiinţării unor grupe de educație de nivel antepreșcolar pe raza Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE