• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri privind transmiterea unui teren cu destinația de parcare, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București

pentru modificarea anexei nr. 8 la H.C.L. Sector 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 315/2019, HCL S2 nr. 82/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 407/2018

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/2019 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind achiziția/închirierea imobilelor la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

Modifică/completează   HCL S2 nr. 8/2019

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Viesparilor nr. 34, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Culea Nicolae nr. 14, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Macazului nr.62, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada. Baicului nr. 50, lot 1, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

 

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Fabrica de Glucoză nr. 6-8, Str. Anton Holban nr. 8-18, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin  HCL S2 nr. HCL S2 nr.  228/2019,  HCL S2 nr.  303/2019, HCL S2 nr. 218/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr.  187/2018HCL S2 nr.  383/2018

privind revizuirea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga”, aprobaţi iniţial prin H.C.L. Sector 2 nr. 143/02.10.2017

Modifică/completează   HCL S2 nr. 143/2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 148/2017 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga” >> Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice, Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/BI

Modifică/completează   HCL S2 nr. 148/2017

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 261/30.08.2018 privind aprobarea proiectului <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic ,,Ion I. C. Brătianu”>>

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 118/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 261/2018

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/02.10.2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul <<Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic  ,,Ion I. C. Brătianu”>> astfel cum a fost modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 264/30.08.2018

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 117/2021

Modifică/completează  HCL S2 nr. 264/2018, HCL S2 nr. 144/2017

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 174/2023

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 353/2019 şi HCL S2 nr.  50/2020

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 71/2016

pentru aprobarea proiectului ,,Un pas înainte”, ce urmează a fi depus în scopul atribuirii convenției de finanţare nerambursabilăîn conformitate cu Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de crizăşi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

pentru modificarea și completarea unor acte administrative emise de  Consiliul Local Sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 88/2002, HCL S2 nr. 120/2002, HCL S2 nr. 226/2017

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/21.02.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului – spațiu subsol – Hala Terminal Obor, situat în str. Ziduri Mosi nr.4, Sector 2, din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea directă a Consiliului Local Sector 2, în scopul reabilitării și amenajării punctului de comandă de protecție civilă pentru conducerea  activităților și gestionarea situațiilor de urgență

Modifică/completează   HCL S2 nr. 38/2019

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureşti a contractării unei finanţări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000 EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 223/2020HCL S2 nr. 225/2019

pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere în vederea achiziţionării imobilului situat în Str. Gheorghe Şerban nr. 6-10  Sector 2, Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE