• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

pentru modificarea și completarea HCL Sector 2 nr. 322/2019 privind asigurarea unui climat de recreere în parcurile și locurile de joacă aflate în administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 322/2019

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 137/ 17.05.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcţia Venituri Buget Local Sector 2  

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 180/2022

Modifică/completează HCL S2 nr. 137/2019

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2 şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socialăşi Protecţia Copilului Sector 2

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 174/2023

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 50/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr. 201/2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 7 alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București

privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor, la data de 31 decembrie 2019

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru lucrări de desfiinţare a unor construcţii cu caracter provizoriu edificate fără autorizaţie de construire pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti aflat în incinta Colegiului Naţional Mihai Viteazul

privind achiziționarea, pentru şi în numele municipiului Bucureşti, a terenului în suprafață de 45.000 m.p., situat în orașul Pantelimon, B-dul Biruinței nr. 147-149, județul Ilfov

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Abrogă/Încetează aplicabilitatea HCL S2 nr. 175/2017

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Pieţelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 77/2018

privind instituirea taxei de habitat cu destinația  specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii  non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr.80/2021

privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București

privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București

pentru modificarea si completarea  HCL Sector 2 nr. 70/2017 prin încheierea unui act adițional la contractul de comodat pentru spațiul  situat în incinta Veranda Mall în vederea măririi suprafeței de la 105,88 mp la 312,81mp pentru desfășurarea activității Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 70/2017

pentru aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 144/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru lucrări de intervenţie ce urmează a fi efectuate la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în vederea obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru prevenirea riscurilor generate de probleme grave de sănătate unei familii din Sectorul 2, Bucureşti

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 194/05.12.2017 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției   Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată si   completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 122/17.05.2019

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 85/2021

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 122/2019

Modifică/completează HCL S2 nr. 194/2017 

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “ Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificată si completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 98/2020, HCL S2 nr. 116/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 91/2012, HCL S2 nr. 190/2017

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE