• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2019

Afișare:
Sortează după:

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sectorului 2 nr. 407/2018 privind aprobarea procedurii de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea Centrului Cultural Mihai Eminescu modificată si completată prin H.C.L. nr. 214 /2019

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 82/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 407/2018, HCL S2 nr. 214/2019

privind  aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Centrului Cultural ,,Mihai Eminescu” a imobilului ,,Teatrul de Vară” situat în Str. Arh. Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucureşti

privind desfăşurarea activităţii de sortare a deşeurilor municipale şi similare din aria administrativ teritorială a Sectorului 2, pentru îndeplinirea indicatorilor de reciclare şi valorificare a deşeurilor precum şi pentru realizarea ţintelor de deviere de la depozitare, reglementate prin lege

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2019

privind reprezentarea Consiliului Local Sector 2 în fața instanțelor de judecată, în litigiile având ca obiect activitatea si actele emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 2, precum și a  Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 2

pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2  și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Poliției Locale Sector 2, cu modificările și completările ulterioare

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 197/2022

Modifică/completează HCL S2 nr. 10/2011, HCL S2 nr.  27/2019

privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 281/2022

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 222/2017HCL S2 nr. 345/2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 3 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere – 12 străzi și 2 parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2019

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2,  să hotărască cu privire la modificarea  contractului de concesiune nr. 2782/26.02.2008

privind aprobarea şi finanţarea unor proiecte în domeniul educaţiei timpurii

pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 şi H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 218/2020

Modifică/completează  HCL S2 nr.  187/2018HCL S2 nr.  383/2018HCL S2 nr.  206/2019HCL S2 nr.  228/2019 

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să hotărască cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, în vederea implementării proiectului “Butonul roșu-Salvează vieți”

privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 214/2021, HCL S2 nr. 114/2022, HCL S2 nr. 276/2023

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 34/2014, HCL S2 nr. 68/2015

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 250/2018

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 249/2018

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 251/2019 privind majorarea cu 500% a impozitului pe terenuri/curţi neîngrijite, începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Gimalău nr. 63, Sector 2, Bucureşti

Modifică/completează   HCL S2 nr. 251/2019

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Ricinului nr. 112, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2020, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Oltarului nr. 3, Sector 2, Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE