• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2020

Afișare:
Sortează după:

pentru aprobarea proiectului -„Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii TIC sistemice în procesul educațional al unităților de învățământ de stat preuniversitar din Sectorul 2 al Municipiului  București” - cod SMIS 149189, finanțat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC 2014-2020)

 pentru aprobarea proiectului ,,Creșterea capacității unităților de învățământ de stat din Sectorul 2 al Municipiului București pentru gestionarea riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2"cod SMIS 149185, finanțat prin  Programul Infrastructură Mare 2014-2020

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 67/2022

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat si particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 357/2021

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 78/2021

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 2 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 77/2021, HCL S2 nr. 15/2021

privind implementarea unor măsuri urgente, cu caracter temporar  pentru asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare – gestionare deșeuri menajere de la utilizatorii casnici

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 79/2021

privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 – 2021

pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate şi a costurilor implementării acestora la nivelul Direcţiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I.) Sector 2

pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 153/2021

pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin  HCL S2 nr. 253/2022

privind însușirea Rapoartelor de evaluare a locuințelor situate în imobilele din Șos.Ștefan cel Mare nr. 19 B (fost Șos.Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, precum și stabilirea unor măsuri privind vânzarea acestora către medicii rezidenți și tinerii specialiști din sănătate

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 96/2022

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, Bucureşti.

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/2011 privind înfiinţarea la nivelul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti a Comisiei locale de ordine publică, cu modificările și completările ulterioare

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 347/2021

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia Sectorului 2 pentru repartizarea locuințelor, conform prevederilor Legii locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului României nr.1275/2000, cu modificările și completările ulterioare

Modificată/completată prin HCL S2 nr. 378/2022

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2021

privind  modificarea şi completarea H.C.L. S 2 nr. 173/ 30.06.2020  pentru aprobarea proiectului <<Inchiriere ,,Teatru de Vara” situat in str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, Bucuresti >>

Modifică/completează HCL S2 nr.  173/2020

privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021

privind aprobarea plafonului maximal pentru anularea sumelor mai mici de 40 lei, cu care contribuabilii figurează datori către bugetul local al Sectorului 2, ca total al creanțelor fiscale,  la data de 31 decembrie 2020

privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului şcolar 2020 - 2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE