• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

Hotărârea nr. 003

30 Descărcări

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

            Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017 privind aprobarea Metodologiei de acordare a înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Sectorului 2al Municipiului București.

              Analizând:

  • Raportul de specialitate nr. 185523/18.12.2019 întocmit de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
  • Raportul de specialitate nr. 2782/09.01.2020 întocmit de Direcţia Juridică, Legislație Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

          -  Avizul Comisiei de Buget - Finanţe şi Administrarea Patrimoniului Imobiliar,   avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum şi avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

  • Dispoziţia nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna NIȚĂ ELENA a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

 

      În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

 

H O T Ă R ĂŞ T E

 

Art. I Se modifică articolul 3 punctul 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 6/2017, în sensul eliminării dispoziţiilor prevăzute la lit. e).

Art. II Autoritatea executivă a Sectorului 2 și Directorul executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publicăîn Monitorul Oficial al Municipiului București.

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAT   ZAHARIA RĂZVAN CRISTIAN                                                                                          ÎN TEMEIUL ART. 243, alin. 1, LIT. „a”

                                                                                                                           DIN O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV

                                                                                                                              CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

                                   SECRETAR GENERAL,

                                               ELENA NIȚĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea nr. 3

Bucureşti,  30.01.2020

Denumire fișier: 3.pdf
Tip fișier:application/pdf
Vizualizări:75 Vizualizări
Descărcare: 30 times
Data creării: 04-02-2020

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE