• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2021

Afișare:
Sortează după:

pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București în scopul  realizării obiectivului  de investiții  „Extindere, repoziționare și amenajare a complexului de servicii pentru persoane adulte fără adăpost, cu refacere locala împrejmuire”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social,  subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București in scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social,  Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat

pentru solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea  schimbării destinației imobilului  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 ( fostă Aleea Pantelimon nr. 500)  și pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la efectuarea tuturor actelor de administrare în scopul realizării obiectivelor de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, respectiv „Extindere, repoziționare și amenajare a complexului de servicii pentru persoane adulte fără adăpost, cu refacere locala împrejmuire”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”CNI” SA                                                                                           

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la cooperarea între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, precum şi pentru delegarea unor atribuţii, în condiţiile legii

privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitară si incluziune socială  în zona urbană marginalizată Tei Toboc

privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Teofil nr. 39, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Viitorului nr. 97, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Suceava nr. 13, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Prelungirea Teslei nr. 23, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Radu de la Afumați nr. 36, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Bujorul Alb nr. 22, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vaselor nr. 26A, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din  Str. Colentina nr. 333, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Olteţului nr. 10, Sector 2, Bucureşti

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru lucrări de ,,Consolidare, Reabilitare și ModernizareȘcoala Postliceală Sanitară Fundeni -imobil școală” și ,,Consolidare, Reabilitare și Modernizare Colegiul Național Emil Racoviță - imobil școală ”, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.  158/2019, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează  HCL S2 nr.  158/2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru lucrari de intervenție ,,Reabilitarea și modernizarea imobilului Școala Gimnazială nr. 27  - corp B” din Bucureşti,  Strada Mașina de Pâine nr. 65, Sector 2, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.187/2018, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează  HCL S2 nr. 187/2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru lucrari de intervenție consolidare și reabilitare Școala Gimnazială PETRE GHELMEZ  (fostă grădinița nr. 147)  din Bucuresti, Bdul Basarabia nr. 160, Sector 2  aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.91/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează  HCL S2 nr.  91/2012

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru modernizarea Colegiului Tehnic ,,Dimitrie Leonida” corp C4 din Bd. Basarabia nr. 47 Sectorul 2 al Municipiului București

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru efectuarea de lucrări de reamenajare peisagistică, repararea și/sau înlocuirea imprejmuirilor existente la Grădinița nr.233 din str. Petre Antonescu nr. 20, Sectorul 2 al Municipiului București

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE