• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2021

Afișare:
Sortează după:

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 2 în Comisia de analizăși verificare a tarifelor pentru activităţile de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere municipale în amestec, precum şi pentru activităţile de colectare separată, transport, sortare şi depozitare reziduuri a deşeurilor din ambalaje  (reciclabile), realizate pentru utilizatorii casnici de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București , UAT - Municipiul București, Sectorul 1 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului București,în scopul constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale in Municipiul București

privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatorul economic S.C. BA GLASS ROMÂNIA S.ALiceul Tehnologic “Nikola Tesla”și Sectorul 2 al Municipiului București

privind emiterea acordului de principiu pentru înstrăinarea unui imobil de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 266/2020 privind  achiziționarea pentru şi în numele Municipiului Bucureşti a terenului 

în suprafață de 3.401 mp (din acte) şi 3.377,30 mp (din măsurători), situat în strada Gheorghe Şerban nr. 6-10, sector 2, Bucureşti

pentru aprobarea asocierii între  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Municipiul Bucureşti în vederea finanţării în comun a obiectivului de investiţii de interes public local ,,Pasaj Doamna Ghica" pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind rectificarea  bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 31.03.2021

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural Mihai Eminescu

Revocă  HCL S2 nr. 176/2017, HCL S2 nr. 73/2018, HCL S2 nr. 343/2018

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Cimentului nr. 10, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Erou Floruță Ion nr. 23, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Sînzieni nr. 25A, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Silvia nr. 69, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Inginer Spiridon Iorceanu nr. 8, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Ropotului nr. 148-150, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șos. Andronache nr. 52-54, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Tunari nr. 32, Sector 2, Bucureşti

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2022, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr.119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Grigore Ionescu nr. 48, Sector 2, Bucureşti

privind acordarea unui ajutor financiar, sub formă de vouchere sportive, pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, în vederea practicării sportului de performanţăşi de masă

privind aprobarea unui ajutor de urgenţăîn caz de deces

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE