• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2021

Afișare:
Sortează după:

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 76/2021 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2021 – 2022

Modifică/completează HCL S2 nr. 76/2021

pentru completarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local  Sector 2 nr. 360/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru lucrări de intervenție, consolidare și reabilitare Grădinița Albinuța (fosta Grădiniță nr. 253) din București, str. Rahmaninov nr. 25, sector 2 și Școala Gimnazială nr. 25 (fosta Grădiniță nr. 134) din București, str. Calimachi nr. 8, sector 2, aprobați prin HCL Sector 2 nr. 91/2012, cu modificările și completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 360/2021

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2021

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local  Sector 2 nr.287/2021 privind aprobarea Proiectului pilot de dezvoltare comunitarăși incluziune socialăîn zona urbană marginalizată Tei Toboc, astfel cum a fost modificatăşi completată prin HCL nr. 334/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 287/2021

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 286/2021 privind aprobarea proiectului „Investiții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 333/2021

Modifică/completează HCL S2 nr. 286/2021

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/reamenajarea spaţiilor publice situate pe reţeaua stradală principală din Sectorul 2

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 127/2021

privind stabilirea ordinii de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, valabilă pentru anul 2022

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 434/2022

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 266/26.08.2021 privind acordarea de subvenţii asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor religioase recunoscute în România, care înfiinţează si administrează unităţi de asistenţă socială pe raza Sectorului 2

Modifică/completează HCL S2 nr. 266/2021

privind acordarea de subvenţii pentru 3 unităţi private de asistenţă socială care furnizează servicii sociale pe raza Sectorului 2, conform Regulamentului cuprins în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 266/26.08.2021, respectiv Asociaţia Română AntiSIDA, Filiala Asociaţiei Diaconia Sector 2 şi Arhiepiscopia Bucureştilor

privind aprobarea cooperării între Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti din România şi Pretura Sectorului Botanica a Primăriei Municipiului Chişinău din Republica Moldova

privind aprobarea implementării programului „Intervenţie coordonatăîn cazurile de risc sanitar sau sanitar-veterinar”

privind încetarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 asupra imobilului situat în Str. Intrarea Pâncota nr.16, Sector 2, București

Modifică/completează HCL S2 nr. 25/2016

privind aprobarea eșalonării la plata sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru GRIUL S.A. cu sediul în București, str. Irimicului nr. 24, Sector 2

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.în vederea finanţării în comun a proiectului de interes public localCăldurăşi apă caldă pentru cetăţenii Sectorului 2”, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situaţia de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 12/2021)

privind aprobarea Metodologiei şi condiţiile de acordare a ajutorului de urgenţă pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2021-2022

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 290/2021 pentru aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului teren,  situat în București, strada Ion Vlad, nr. 3-5 (fostă Aleea Pantelimon nr. 500) Municipiul București în scopul  realizării obiectivului  de investiții ”Construire creșă cu o capacitate de 110 locuri”, în cadrul programului Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”, cu modificările și completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 290/2021

privind transmiterea unui imobil din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 2, în vederea realizării unui obiectiv de investiții

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Dobroești nr. 51, fost nr. 25, Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Vrâncioaia nr. 9, Sector 2, Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE