• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2022

Afișare:
Sortează după:

privind decontarea Situaţiei de lucrări nr. 2 „Lucrări de reparaţii şi zugrăveli interioare şi exterioare precum şi termoizolare clădire – Centrul Social de zi”  Parohia Sfânta Treime – TEI

privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia constituită conform art.3 alin. (1) la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/2022 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, situate pe raza Sectorului 2, aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector 2

Abrogă/Încetează aplicabilitatea art. 4 din HCL S2 nr. 248/2022

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru schimbarea destinației unui imobil, precum și pentru împuternicirea expresă  a Consiliului Local al Sectorului  2de a hotărî cu privire la încheierea unui  protocol de colaborare dintre Sectorul 2 al Municipiului București și  Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (D.G.P.M.B) în vederea punerii la dispoziție a unui spațiu pentru depozitarea temporară a autovehiculelor indisponibilizate și luate în custodie în vederea confiscării în dosare penale aflate în faza de cercetare

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 194/2022, HCL S2 nr. 391/2022

privind aprobarea proiectului “Iarna magică a copiilor”

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general  pentru obiectivul de investiţii de interes local  ,, Reabilitare sistem rutier strada Suhard, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

Modifică/completează   HCL S2 nr. 75/2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii de interes local ,, Hala Terminal- Piaţa Obor- reparaţii interioare, reparaţii exterioare şi refacerea parţială a instalaţiilor sanitare, electrice şi termice- Strada Ziduri Moşi nr.4, Sector 2, Municipiul Bucureşti”

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 440/2023, HCL 108/2024

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general  pentru obiectivul de investiţii de interes local  ,, Reabilitare sistem rutier strada Tuşnad, Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol, la nivelul trimestrului IV al anului 2022, în Sectorul 2 al Municipiului București

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Poliţei Locale Sector 2

Abrogată/Încetare aplicabilitate prin HCL S2 nr. 465/2023

Modificată/completată prin   HCL S2 nr. 159/2023

Abrogă/Încetează aplicabilitatea  HCL S2 nr. 197/2022

privind aprobarea unui ajutor de urgenţăpentru depăşirea unor situaţii de dificultate

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu bunuri impozabile în Sectorul 2, Bucureşti, pentru o perioadă de 60 luni

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în  Sectorul 2, Bucureşti, pentru o perioadă de 60 luni

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică cu domiciliul în Sectorul 2, Bucureşti, pentru o perioadă de 48 luni

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru schimbarea destinației imobilului situat în Bulevardul Gării Obor nr. 14, Sector 2, București

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a dispune cu privire la încheierea convenției de colaborare dintre Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti – prin Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Arhiepiscopia Bucureștilor în vederea funcționării  Centrului de zi de asistențăși recuperare pentru persoane vârstnice ”Sfânta Macrina”

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Teiul Doamnei Ghika  (situaţia de lucrări nr. 1 din Contractul nr. 31/09.11.2022)

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 315/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ,,Renovarea Energetică Moderată a clădirii rezidenţiale multifamiliale din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - Bloc 452, Str. Elev Stefanescu Stefan nr. 15în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 şi aprobarea valorii maxime eligibile a proiectului

Modifică/completează   HCL S2 nr. 315/2022

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 326/2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare cu titlul ,,Renovarea Energetică Moderată a clădirii rezidenţiale multifamiliale din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti - Bloc 31, sc. 2, Strada Răscoala din 1907, nr. 15în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1 şi aprobarea valorii maxime eligibile a proiectului

Modifică/completează HCL S2 nr. 326/2022

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti pe anul 2022

privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii activităţii de sortare a deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă colectate separat în Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE