• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2022

Afișare:
Sortează după:

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărâ cu privire la participarea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în calitate de beneficiar de asistenţă tehnicăși sprijin în procesul de combatere a sărăciei energetice, oferită de către Centrul de consiliere privind sărăcia energetică (Energy Poverty Advisory Hub –EPAH)

privind participarea Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în cadrul iniţiativei lansate de Comisia Europeană „Construirea Europei împreună cu consilierii locali” (Building Europe with Local Councillors - BELC)

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Piețelor Sector 2, serviciul public din subordinea Consiliului Local  Sector 2

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București, pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la înființarea unor unități de învățământ preuniversitar, cu personalitatea juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 2

pentru aprobarea proiectului ,,Amplasare coşuri de gunoi pe domeniul public din Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Schitul Darvari

privind aprobarea Protocolului de implementare a proiectului cu titlul „Construire creșă cu 110 locuri, sector 2, municipiul București”

privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile, situate pe raza Sectorului 2, aparţinând domeniului public al Municipiului Bucureşti, aflate în administrarea Administraţiei Domeniului Public Sector2

privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Protocolul astfel cum a fost modificat prin actul adiținal nr. 1/31.12.2019, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local  Sector 2 nr. 79/2018 pentru aprobarea colaborării Consiliului Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, cu asociații neguvernamentale – cluburi sportive, în vederea exploatării/administrării unui obiectiv specific infrastructurii edilitar – urban (bazin de înot), modificat și completat prin H.C.L Sector 2 nr. 137/2018 și prin H.C.L Sector 2 nr. 395/2019

 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 3/30.01.2019 privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul autorităților administrației publice ale Sectorului 2

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 38, NC: 228484, Sector 2, București

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Erou Scorțan Ion nr. 16 (NC: 240490), Sector 2, Bucureşti

privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Strada Făinari nr. 41, Sector 2, Bucureşti

privind actualizarea și modificarea documentaţiei de urbanism PUD, aprobată anterior prin H.C.L.S.2 nr. 209/22.06.2018, Strada Teofil nr. 31, Sector 2, București

privind aprobarea redistribuirii fondurilor necontractate în urma selecției publice de proiecte organizate în anul 2022 în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local  Sector 2 nr. 179/2022 privind achiziţionarea pentru şi în numele Municipiului Bucureşti a terenului în suprafaţă  de 353 mp, situat în Strada Grigore Ionescu nr. 63A, Sector 2 şi administrarea acestuia de către Consiliul Local Sector 2, prin Administraţia Domeniului Public Sector 2

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 44/2019 privind  aprobarea schimbării denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar de stat care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2019- 2020

privind  aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 Bucuresti a contractării şi/sau garantării unui împrumut rambursabil  intern pe termen lung în valoare de  100.000.000 lei de la Raiffeisen Bank

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea acordului de parteneriat dintre Sectorul 2 al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Asociația Magidream în vederea implementării Proiectului Dogtors – terapie și educație asistată de câine pentru persoanele cu dizabilități neuropsihiatrice de la CRRN nr. 1

privind actualizareaindicatorilor tehnico economici și a devizelor generale la obiectivul ,,Consolidare, reabilitare și modernizare – Grădinița nr. 236 corp C1 (corp vechi),  aprobaţi prin H.C.L Sector 2 nr. 187/2018 cu modificările şi completările ulterioare

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE