• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

HOTĂRÂRI

2022

Afișare:
Sortează după:

privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2  al Municipiului Bucureşti pe anul 2022

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general  al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti la 30.09.2022

privind aprobarea Acordului de asociere dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Municipiul București privind realizarea de către Sectorul 2 al Municipiului București a documentațiilor cadastrale, urbanistice, tehnico-economice și a unui studiu de fezabilitate având ca obiectiv reconfigurarea intersecției și a pasajului Doamna Ghica - Colentina și de modernizare a căii de rulare tronson dublu tramvai existent și de realizare tronson dublu tramvai nou, rezultând un traseu final cuprins între bd. Dimitrie Pompei - calea ferata - Şos. Petricani - bd. Lacul Tei - str. Doamna Ghica - Şos. Pantelimon - bd. Chișinău - bd. Basarabia - Şos. Vergului, inclusiv amenajarea/reconfigurarea domeniului public adiacent lucrărilor menționate (intersecții/artere de circulație și rețele și dotări tehnico-edilitare) pe o lungime de 12,2 km, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București și solicitarea acordului CGMB cu privire la conținutul acestuia

privind aprobarea proiectului ”Intervenţii integrate socio-educaţionale pentru copiii defavorizaţi din zonele urbane marginalizate Baicului şi Tei Toboc, din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti”

privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oţetari (situaţia de lucrări nr. 2 din contractul nr. 20/2021)

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 25/2022 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular care vor funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti  începând cu anul şcolar 2022 – 2023, astfel cum a fost modificatăși completată prin  H.C.L Sector 2 nr. 165/2022 și H.C.L Sector 2 nr. 382/2022

Modifică/completează HCL S2 nr. 25/2022

privind acordarea de subvenții în anul 2023 pentru 3 unități private de asistență socială a căror activitate se adresează beneficiarilor de pe raza Sectorului 2, conform Regulamentului cuprins în Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 226/27.07.2022, respectiv Asociația Română AntiSIDA, Filiala Asociației Diaconia Sector 2 și Arhiepiscopia Bucureștilor

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 29/2022 pentru aprobarea proiectului cultural-educativ „PANTELIMON 301”

Modifică/completează HCL S2 nr. 29/2022

pentru implementarea, în comun, de către Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2 și Administrația Domeniului Public Sector 2, servicii publice aflate în subordinea Consiliului Local  Sector 2, a unor măsuri de incluziune în comunitate pentru persoanele fără adăpost

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 389/26.10.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr.1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente

Revocată prin  HCL S2 nr. 17/2023

Modifică/completează HCL S2 nr. 389/2022

privind  aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile de  deszăpezire și combatere a poleiului pentru iarna 2022-2023  și încheierea Actului adițional nr. 69 la Contractul  nr. 1128/25.10.1999 privind serviciul de salubrizare în Sectorul 2 al  Municipiului București

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general la faza Proiect tehnic de execuţie pentru proiectul ,, Reabilitarea şi modernizarea imobilului – Grădiniţa nr.233” , obiectiv finanţat prin P.O.R. 2014-2020- COD SMIS 124311, aprobaţi prin HCL Sector 2 nr.187/2018, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează  HCL S2 nr. 187/2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general la faza Proiect tehnic de execuție pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Albinuţa”, obiectiv finanţat prin P.O.R. 2014-2020 – COD SMIS 124315, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.187/2018, cu modificările și completările ulterioare

Modifică/completează   HCL S2 nr. 187/2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru lucrări de reabilitare-modernizare la corp şcoalăşi sală de sport- Şcoala Gimnazială nr.25 din Str. Silvia  nr.54, Sector 2, Bucureşti, aprobaţi prin HCL Sector 2 nr.187/2018, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează   HCL S2 nr. 187/2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general la faza PT pentru lucrări de reabilitare-modernizare - Corp liceu la Liceul Tehnologic Nikola Tesla din Şos. Pantelimon nr.25, Sector 2, Bucureşti, aprobaţi prin HCL Sector 2 nr.187/2018, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează   HCL S2 nr. 187/2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici și a devizului general pentru lucrări de  consolidare – reabilitare Grădinţa nr. 256 – Corp C1  din Str. Atanasie Ionescu nr.25, aprobaţi prin HCL Sector 2 nr.129/2010, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează HCL S2 nr. 129/2010

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru lucrări de consolidare și reabilitare la Şcoala Gimnazială Petre Ghelmez - Grădiniţa nr.147  din bd. Basarabia, sector 2, Bucureşti şi Grădiniţa nr.138 din str. Tunari nr.52-54,  sector 2, Bucureşti, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.91/2012, cu modificările și completările ulterioare

Modifică/completează   HCL S2 nr. 91/2012

privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr.158/2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale pentru lucrări de consolidare şi reabilitare- obiective PNDL, pentru 2 obiective de investiţii, aprobaţi prin H.C.L. Sector 2 nr.91/2012, cu modificările şi completările ulterioare

Modifică/completează   HCL S2 nr. 158/2022

privind aprobarea eşalonării la plată a sumelor datorate bugetului local pentru o persoană fizică din Sectorul 2, Bucureşti, pentru o perioadă de 60 de luni

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de dificultate

Autentificare

CĂUTARE DOCUMENTE