• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Anunţ proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului şcolar 2021 - 2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului şcolar  2021 - 2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, iniţiat de Primarul Sectorului 2, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului şcolar  2021 - 2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, însoţit de referatul de aprobare şi rapoarte de specialitate, se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; telefon: 021.209.62.23, până la data de 05.05.2021.

Se aduce la cunoştinţă publică prelungirea termenului înlăuntrul căruia se pot trimite observaţii, sugestii, contestaţii, pânăla data de 15.05.2021(inclusiv), la proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente Semestrului I al anului şcolar 2021-2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; telefon: 021.209.62.23, până la data de 15.05.2021.

Informații suplimentare