Tipărire

Anunţ proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret Sector 2 şi aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică, republicată, și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București, aducem la cunoștința cetățenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret Sector 2 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, inițiat de doamna Alexandra Elena Chirilă, consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret Sector 2 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, însoțit de referatul de aprobare, rapoartele de specialitate și anunțul public se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2-www.ps2.ro, secțiunea “Consiliul Local”, subsecțiunea “Proiecte supuse dezbaterii publice”.

 Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestații la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relații cu Publicul sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 26.07.2021.

* Se aduce la cunoştinţă publică prelungirea termenului înlăuntrul căruia se pot transmite observaţii/sugestii/propuneri, respectiv, până la data de  31.08.2021  inclusiv,  la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret Sector 2 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia, inițiat de doamna Alexandra Elena Chirilă, consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relații cu Publicul sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  până la data de 31.08.2021.

Informații suplimentare la tel. 021.209.62.23.

 

Informaţii suplimentare