Tipărire

Anunţ proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică, republicată, și ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor și modalităților de aducere la cunoștința publică a proiectelor și actelor administrative cu caracter normativ ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului București, aducem la cunoștința cetățenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi familiilor marginalizate social şi a persoanelor şi familiilor cu risc de marginalizare socială, inițiat de domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre mai sus-menționat însoțit de anexe, Expunere de motive, Rapoarte de specialitate întocmite de direcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2,și anunțul public se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2-www.ps2.ro, secțiunea “Consiliul Local”, subsecțiunea “Proiecte supuse dezbaterii publice”
Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestații la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relații cu Publicul sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 06.09.2021.

Informații suplimentare la tel. 021.209.62.23.

 

Informaţii suplimentare