• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza  Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2  nr. 214/2021,  iniţiat de doamna consilier local Alexandra Elena Chirilă, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 2 al Municipiului Bucureşti nr. 301/2019 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii pe raza  Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificatăşi completată prin  H.C.L. Sector 2 nr. 214/2021însoţit de anexă, referatul de aprobare, rapoarte de specialitate, notă de fundamentare se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e–mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; telefon: 021.209.62.23, până la data de 11.03.2022.

Informaţii suplimentare