• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente

Aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 dezafişarea de pe site a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente, inițiat de domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ca urmare a necesităţii de a deţine toate informaţiile cu privire la potenţialele efecte juridice asupra aprobării, ajustării sau modificării de tarife în contextul analizei soluţiilor juridice pentru competenţele de tratare şi depozitare a deşeurilor la nivelul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor în municipiul Bucureşti.

 


În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională  in administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare  si ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente, inițiat de domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecventeînsoţit de anexe, referatul de aprobare, raport de specialitate, se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ; telefon: 021.209.62.23, până la data de 17.06.2022.

Informaţii suplimentare