• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 389/26.10.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare

ANUNŢ PUBLIC

 

În temeiul prevederilor art. 7) alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București nr. 389/26.10.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente, precum și pentru implementarea unor măsuri în domeniul salubrizării, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București și pentru abrogarea H.C.L. Sector 2 nr. 405/2022, iniţiat de domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București  nr. 389/26.10.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente, precum și pentru implementarea unor măsuri în domeniul salubrizării, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București și pentru abrogarea H.C.L. Sector 2  nr. 405/2022, Referatul de aprobare, rapoartele de specialitate, se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11–13,Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e–mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 16.01.2023.

În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru corelarea  reglementărilor  cuprinse în prezentul proiect de act administrativ cu cele adoptate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 389/26.10.2022 privind aprobarea modificării unor tarife pentru activitățile de salubrizare prestate conform Contractului nr. 1128/1999 și a actelor adiționale subsecvente,în vederea reducerii impactului economic asupra utilizatorilor persoane fizice,  respectiv stimularea colectării selective și evitarea sancționării autorităților administrației publice locale pentru neîndeplinirea țintelor stabilite prin lege,  proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, ce va fi convocată  în cursul lunii ianuarie 2023, după data de 16.01.2023.

 

Informaţii suplimentare