• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru Colectarea, transportul,valorificarea, recuperarea/reciclarea, eliminarea, precum și curățarea și refacerea mediului pentru deșeurilor abandonate/clandestine, pe domeniul public sau privat

ANUNŢ PUBLIC

 

În temeiul prevederilor art. 2) lit. ”a” teza 1  din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale prevederilor art. 5 lit. ”k” din Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,  aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâreprivind aprobarea tarifului pentru ”Colectarea, transportul,valorificarea, recuperarea/reciclarea, eliminarea, precum și curățarea și refacerea mediului pentru deșeurilor abandonate/clandestine, pe domeniul public sau privat al Municipiului București sau al Statului, în cazul în care producătorul/deținătorul deșeurilor este necunoscut” aferent Contractului nr. 1128/1999 și  a actelor adiționale subsecvente, precum și pentru abrogarea H.C.L. Sector 2 nr. 390/2022, inițiat de Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre  privind aprobarea tarifului pentru ”Colectarea, transportul,valorificarea, recuperarea/reciclarea, eliminarea, precum și curățarea și refacerea mediului pentru deșeurilor abandonate/clandestine, pe domeniul public sau privat al Municipiului București sau al Statului, în cazul în care producătorul/deținătorul deșeurilor este necunoscut” aferent Contractului nr. 1128/1999 și  a actelor adiționale subsecvente, precum și pentru abrogarea H.C.L. Sector 2 nr. 390/2022, referatul de aprobare, rapoartele de specialitate, se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și Consultare Publică».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11–13,Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e–mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 20.01.2023.

În condițiile stabilite prin Art. V alineatul (1) al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133 din 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, precum și ale prevederilor  contractuale stabilite  la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitarăpentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din Municipiul, tariful pentru colectarea, transportul, valorificarea, recuperarea/reciclarea, eliminarea, precum și curățarea și refacerea mediului pentru deșeurile abandonate/clandestine, pe domeniul public sau privat al Municipiului București sau al Statului, în cazul în care producătorul/ deținătorul deșeurilor este necunoscut, astfel cum se prevede proiectul de hotărâre în referință, va fi  supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, ce va fi convocată în cursul lunii ianuarie a anului 2023.

Informaţii suplimentare