• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului distinct pentru „Sortarea deşeurilor reciclabile” aferent Contractului nr. 1128/1999 şi a actelor adiţionale subsecvente

 ANUNŢ PUBLIC

 

În temeiul prevederilor art. 7) alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâreprivind aprobarea tarifului distinct pentru „Sortarea deşeurilor reciclabile” aferent Contractului nr. 1128/1999 şi a actelor adiţionale subsecvente, iniţiat de domnul Radu-Nicolae Mihaiu, Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre  privind aprobarea tarifului distinct pentru „Sortarea deşeurilor reciclabile” aferent Contractului nr. 1128/1999 şi a actelor adiţionale subsecvente, Referatul de aprobare, rapoartele de specialitate, se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11–13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e–mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 20.01.2023.

În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea implementării în termen a prevederilor Art. V  alin. (1) al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2022, în corelare cu prevederile contractului nr. 135/30.12.2022 încheiat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale, proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, ce va fi convocată  în cursul lunii ianuarie 2023, după data de 20.01.2023.

Informaţii suplimentare