• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre privind Sinteza bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2023

În temeiul dispoziţiilor art. 8 corelat cu art. 39 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, precum şi cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 Sinteza bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2023, aprobată de ordonatorul principal de credite,și bugetele pe surse de finanțare, respectiv: bugetul general consolidat, bugetul local, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne şi bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Sinteza bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2023 însoțită de Anunțul public se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2-www.ps2.ro, secțiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare şi consultare publică».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestații la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relații cu Publicul sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 24.01.2023.

Informații suplimentare la tel. 021.209.62.23

Informaţii suplimentare