• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre privind privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului “Grădinița din vacanța mare” pentru lunile iulie-august 2024

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

 

Astăzi, 25.04.2024,

 În temeiul prevederilor :

 • Art. 7 alin. (2) și alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică;
 • Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,

 Primăria Sectorului 2 al municipiului București anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre  privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului “Grădinița din vacanța mare” pentru lunile iulie-august 2024.

Problema identificată constăîn supravegherea și îngrijirea copiilor preșcolari și antepreșcolari, pentru lunile iulie-august 2024, ai căror părinți lucrează, venind astfel în sprijinul acestora.

Soluția propusă constăîn implementarea și finanțarea programului „Grădinița din vacanța mare” prin care se oferă alternative pentru supravegherea, îngrijirea și educarea copiilor preșcolari și antepreșcolari, pe perioada vacanței de vară când părinții  sunt nevoiți să respecte același program de lucru la serviciu

 Impactul scontat al proiectului vizează desfășurarea unor activități de divertisment și activități prin care preșcolarii și antepreșcolarii  săîși îmbogățească cunoștințele, priceperile și deprinderile pe parcursul lunilor iulie și august 2024.

 Documentația aferentăproiectului de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului “Grădinița din vacanța mare” pentru lunile iulie-august 2024, include  referatul de aprobare, nota de fundamentare și raportul de specialitate comun.

  Documentația poate fi consultată:

 • pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București din str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2;
 • proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 05.05.2024:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • prin poștă , pe adresa din Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, la adresa str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, între orele :

 Luni, Marti și Miercuri: 08:30-16:30

 Joi: 08:30-18:30

 Vineri: 08:30-14:00

  Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului “Grădinița din vacanța mare” pentru lunile iulie-august 2024".

 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, www.ps2.ro,  la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificatăîn scris.

 Pentru cei interesaţi existăşi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.05.2024.

 Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0212096000-int.472/155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Duinea Corina Iosefina.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptare de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedură de urgență prevăzută de reglementările în vigoare, anterior expirării termenului prevăzut la art.7 alin (2) din lege, astfel că, în vederea accelerării etapelor premergătoare, conform procedurii de înscriere a beneficiarilor, precum și necesitatea ca unitățile de învățământ  să primească bugetul alocat  pentru proiectul care vizează lunile iulie și august 2024, acesta va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 2 în prima ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 2, ce va fi convocată după data de 05.05.2024.

Înregistrare şedinţă publică

 Informaţii suplimentare

 

 

PRIMAR,

RADU NICOLAE MIHAIU