• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

INFORMARE ŞI CONSULTARE PUBLICĂ

Anunţ proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 198/22.06.2022 privind aprobarea de principiu a proiectului „Policlinica Socială Zâmbet pentru Toți”

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

 

Astăzi, 10.07.2024,

 

 În temeiul prevederilor :

 • Art. 7 alin. (4) și alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizionalăîn administrația publică;
 • Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 101/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București,

 Primăria Sectorului 2 al municipiului București anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 198/22.06.2022 privind aprobarea de principiu a proiectului „Policlinica Socială Zâmbet pentru Toți”.

Problema identificată constăîn  actualizarea  condițiilor  desfășurării proiectului  „Policlinica Socială- Zâmbet pentru Toți”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 198/22.06.2022.

Soluția propusă constăîn dinamizarea procedurii de selecție a beneficiarilor, alinierea costurilor intervențiilor medicale la nivelul pieței, modificarea venitului minim pe membru de familie ca factor de selecție a beneficiarilor, majorarea plafonului destinat beneficiarilor, indiferent de categoria din care aceștia fac parte.

 Impactul scontat al proiectului vizează accesarea serviciilor stomatologice de către o gamă largă de beneficiari.

Documentația aferentă  proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 198/22.06.2022 privind aprobarea de principiu a proiectului „Policlinica Socială Zâmbet pentru Toți, include  referatul de aprobare, nota de fundamentare și raportul de specialitate comun.

  Documentația poate fi consultată:

 • pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București din str. Chiristigiilor nr.11-13, Sector 2;
 • proiectul de hotărâre poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –ps2.ro, la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

        Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 20.07.2024:

 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 • prin poștă , pe adresa din Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2;
 • la sediul Primăriei Sectorului 2 al municipiului București, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul, la adresa str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, între orele :

 Luni, Marti și Miercuri: 08:30-16:30

 Joi: 08:30-18:30

 Vineri: 08:30-14:00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 198/22.06.2022 privind aprobarea de principiu a proiectului „Policlinica Socială Zâmbet pentru Toți".

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, www.ps2.ro,  la secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Informare și consultare publică»;

 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificatăîn scris.

Pentru cei interesaţi existăşi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 20.07.2024.

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0212096000-int.472/155, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., persoană de contact: Duinea Corina Iosefina.

 

 Informaţii suplimentare

PRIMAR,

 RADU NICOLAE MIHAIU