• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

PROIECTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

Anunţ public acordare facilitati fiscale PERSOANE FIZICE

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalăîn administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, iniţiat de domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâreprivind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București,  însoţit de anexă,referatul de aprobare, raportul de specialitate întocmit de Direcţia  Venituri Buget Local Sector 2, raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ şi Anunţul public se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 –www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 07.10.2019.

Persoana responsabilă: Trancioveanu Andrei, tel. 021.209.62.23.

Informaţii suplimentare